(HEB) המדריך לזוגות - פרק א': טוב שבאתם!

Rav Aaron Leibowitz / 28.03.19

(HEB) הרב אהרון ליבוביץ, מנכ”ל ‘השגחה פרטית’, על מטרות הארגון והמשמעות החברתית של חתונה דרך ‘חופות’ (זמן קריאה: 2 דק’)