(HEB) "עד שבחרנו ב'חופות', היו לנו הרבה מחשבות ולבטים"

(HEB) תמר ומרטין שטגר-קורמן / 04.06.19

כשלזוגות חשוב להתחתן כדת משה וישראל, אבל הם לא מוכנים לעשות את זה דרך הרבנות הראשית – מיזם ‘חופות’ הופך להיות הכתובת המרכזית. תמר ומרטין, זוג שהתחתן מחוץ לרבנות, מספרים מה עומד מאחורי הבחירות שלהם.