מבית השגחה פרטית

הצדק צריך גם להיראות, ולא רק להיעשות

CHUPAH PRATIT MARRIES 160 COUPLES IN ITS FIRST YEAR

(ENG) Alternative marriage initiative kicks off

(ENG) Marriage in Israel - Heart and Soul Gathering

(ENG) wedding alternative to Chief Rabbinate

(ENG) An Orthodox Rabbi Breaking The Rabbinate’s Monopoly

Battling Israel’s Marriage Monopoly

Chupa pratit - New orthodox wedding service to be launched

The Orthodox will Defeat the Chief Rabbinate’s Monopoly

TOP 10 HEADLINES OF 2018: RELIGION

(ENG) Kosher, Non-Rabbinate Chuppa

מרד החופות

הרבנים והרבניות של חופות

הרבנים האמיצים

בדרך לחתונה - עוקפים את הרבנות

בדרך לחתונה לא עוצרים ברבנות

מיזם חתונות פרטי יתחרה ברבנות הראשית

אחרי הכשרות - נישואים דתיים אלטרנטיביים: לא נרתעים ממאסר

Новый удар по монополии Главного раввината

אקזיט כשרותי: "השגחה פרטית" התאחד עם "צהר"

CHUPAH PRATIT MARRIES 160 COUPLES IN ITS FIRST YEAR

(ENG) Alternative marriage initiative kicks off

(ENG) Marriage in Israel - Heart and Soul Gathering

(ENG) wedding alternative to Chief Rabbinate

(ENG) An Orthodox Rabbi Breaking The Rabbinate’s Monopoly

Battling Israel’s Marriage Monopoly

Chupa pratit - New orthodox wedding service to be launched

The Orthodox will Defeat the Chief Rabbinate’s Monopoly

TOP 10 HEADLINES OF 2018: RELIGION

(ENG) Kosher, Non-Rabbinate Chuppa

מרד החופות

הרבנים והרבניות של חופות

הרבנים האמיצים

בדרך לחתונה - עוקפים את הרבנות

בדרך לחתונה לא עוצרים ברבנות

מיזם חתונות פרטי יתחרה ברבנות הראשית

אחרי הכשרות - נישואים דתיים אלטרנטיביים: לא נרתעים ממאסר

Новый удар по монополии Главного раввината

אקזיט כשרותי: "השגחה פרטית" התאחד עם "צהר"